Menu

Produkty

Vývěva VRO 16/23

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2746 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva je určená k čerpání uzavřených objemů z tlaku 105 Pa o čerpací rychlosti 16 m3/hod. Možnost použití je v laboratorních podmínkách i průmyslových provozech.

Nasávaný vzduch nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry a nesmí tvořit s olejovou náplní výbušnou nebo agresivní směs. Vývěvu pohání třífázový motor, který tvoří s vývěvou kompaktní jednotku.


Technické údaje

  • Počet stupňů 2
  • Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa a teplotě vývěvy 55° C 16 m3/hod
  • Mezní tlak nekondenzujících plynů při zavřeném proplachovacím ventilu < 1 x 10-2 Pa
  • Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu < 1 x 10-1 Pa
  • Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu < 1 Pa
  • Maximální parciální tlak čerpaných vodních par 3,5 x 103 Pa
  • Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle 1,5 x 105 Pa
  • Těsnost automaticky uzavřeného ventilu při tlakové diferenci 104 Pa 10-1 Pa.l.s-1
  • Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start 12° C
  • Maximální dovolené oteplení oleje vývěvy 60° C
  • Celková netěsnost vývěvy 10-3 Pa.l.s-1
  • Maximální hladina hluku se zavřeným proplachovacím ventilem při teplotě vývěvy nad 40° C 60 dB (A)
  • Krytí přístroje IP 54
  • Připojovací rozměr sacího hrdla KF 25
  • Připojovací rozměr výfukového hrdla KF 25
  • Náplň oleje (max/min) SN 56 (1000/300ml)
  • Chlazení vývěvy vzduchem
  • Napětí motoru 230/400 V, 50 Hz
  • Výkon elektromotoru 550 W
  • Rozměry vývěvy 514 x 170 x 262 mm
  • Hmotnost Cca 29 kg

Fotogalerie

Vývěva VRO 16/23
Vývěva VRO 16/23

Příslušenství