Menu

Produkty

Vývěva VRO 5/21

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2169 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva je určená k odsávání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů o čerpací rychlosti 5 m3/hod. Vzhledem k podtlakovému mazání není vhodné dlouhodobé sání z vyšších tlaků. Vývěvy se používají v laboratořích, poloprovozu a provozu buď samostatně, nebo jako součást čerpacích aparatur. Vývěva je chlazena vzduchem a je poháněna Jednofázovým motorem, který tvoří s vývěvou kompaktní celek.


Technické údaje

 • Minimální čerpací rychlost při tlaku 105 Pa 4,7 m3/hod
 • Mezní tlak nekondenzovaných plynů a par při zavřeném proplachovacím ventilu 4 x 10-2 Pa
 • Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu 2 x 10-1 Pa
 • Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu 1,3 Pa
 • Maximální parciální tlak čerpaných vodních par 1,3 x 103 Pa
 • Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle 1,1 x 105 Pa
 • Minimální teplota vývěvy včetně olejové náplně pro studený start 17° C
 • Celková netěsnost vývěvy 10-1 Pa.l.s-1
 • Maximální hlučnost vývěvy se zavřeném proplachovacím ventilem 60 dB (A)
 • Krytí přístroje IP40
 • Připojovací rozměr sacího hrdla ISO-KF 16
 • Připojovací rozměr výfukového hrdla ISO-KF 16
 • Náplň oleje SN 56 (700ml)
 • Napětí motoru 230 V, 50 Hz
 • Výkon elektromotoru 250 W
 • Rozměry vývěvy 425 x 150 x 250 mm
 • Hmotnost Cca 22 kg

Fotogalerie

Vývěva VRO 5/21
Vývěva VRO 5/21

Příslušenství