Menu

Products

Vacuum gauges - electronic gauges

Měrka Pirani VPR 21/20

Pirani Gauge VPR 21/20

Zák. číslo: 2541 20 0000

The function of the analog gauge VPR 21/20 is controlled by a vacuum meter (controller) and allows pressure measurement in the range of 105 to 1x10-1. The gauge is standardly calibrated to measure in air. The measurement is based on the principle of accurate evaluation of changes in electrical…

Měrka vakuometru Penning VPG 1

Měrka vakuometru Penning VPG 1

Zák. číslo: 2518 02 0000

Přístroj se skládá z elektronické části a Penningovy měrky s kabelem. Vakuometrem PENNING se měří totální tlak plynů a par v evakuovaných prostorech nepřímou metodou, založenou na závislosti výbojového proudu…